Gạch bông

Sản phẩm gạch Đồng Tâm phù hợp theo TCVN 6065 -1995

TCVN 6065 1995, Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch bông lát nền dùng để trang trí nội thất các công trình xây dựng, sản xuất theo phương pháp ép bán khô của hỗn hợp xi măng, cát vàng, đá dăm hoặc xỉ. Bề mặt gạch được trang trí một lớp vữa xi măng trắng, bột màu và các phụ gia hoàn thiện khác.

Gạch bông Đồng Tâm hiện nay gồm có 16 qui cách chuẩn